X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1385
با سلام

          
            
           
              تو روح مرا با تارو پود عشق پروردی 
 
        
            وسرودسبززندگی را در جانم سرودی
... اما
          
        
            دریغا گه گاهی به سوی تو بودم 

        
    
                                    و تو همیشه نزدیک منی.


زمان غارتگر خاطره هاست
**********************
آن روزها که همه چیز بوی درس می دادوکتاب ودفتر...یادت هست ؟ نخستین روزهای مدرسه را
می گویم. هیچ یادمان نبود آن روزهای آنقدر قشنگ و شاعرانه هستند که بعد از سالها بزرگ شدن
و به اسطلاح روشنفکر شدن، تبد یل به اسطوره های عاطفی زندگیمان می شوند....
آنقدر غرق در امتحانات ثلث و شیطنت های بعد از کلاس بودیم که نفهمیدیم چقدر راه پیمودهایم و
به این  طرف زمان قدم گذاشته ایم.. زمانی که همه چیز را با خودش برده  بود وتنها یک آلبوم پر
از عکس ودفتر انشاهایی که بوی تازگی قلم ورطوبت می داد نصیب جوانی مان شد...

 

منتظر مطالب جدید این بلاگ باشید

              

                                         با تشکر: لیلا